torsdag 29. september 2016

Merkedager: Mikkelsmesse


Erkeengelen Mikael
Foto: John - Flickr

Mikkelsmesse er en minnedag for Erkeengelen Mikael, som skal ha vist seg en gang på denne dagen. I den katolske kirke er dagen også til ære for to andre erkeengler, nemlig Gabriel og Raphael. Den anglikanske kirken feirer alle engler denne dagen, mens den ortodokse kirken feirer Mikael og alle andre engler den 8. november.

Dagen ble avskaffet som helligdag i Danmark-Norge under festdagsreduksjonen i 1700. I 1918 ble dagen tatt inn igjen i norske kirkebøker, og i 1999 ble Mikkelsmess gjenninnført i Den Norske kirke. Steinerskolene feirer dagen som en viktig høytid. Man feirer gjerne høstakkefest med en familiegudstjeneste, søndagen før eller etter Mikkelsmesse, hvor barna er med på å bære inn frukt, korn og andre ting inn i kirken.

Dagen er også markert som en høsttakkefest, som ble feiret med et Mikkelsgilde eller bare med en Mikjål-kake. For feiringen fortsatte selvsagt i lang tid, selv om den offisielt var avskaffet. Nå ble den derimot er markering av at avlingen og buskapen skulle være i hus, og sauen skulle være hentet ned fra fjellet. Et annet navn på dagen var derfor bufersdag. Man skulle også takke Gud for maten man fikk fra marken. I tidlig middelalder var dagen likestilt med påske, jul og midtsommer. Brygget man ikke til Mikkelsmess, risikerte man gjerne straff! Brygget, Mikjals-korn, kunne man gjerne gi til de fattige.

Selvsagt har gammel overtro blitt knyttet til dagen. I Verdal het det at om du var ute om natten på Mikkelsmess, så kunne du se alt det gale som skulle hende det kommende året. Man trodde at "urnautene" kom og tok buskapen om de gikk ute denne natta. I Roan trodde man at om det var pålandsvind denne dagen, kom havoksene i land og spiste så mye fôr at det ble fôrnød til våren. Var det derimot fralandsvind, drev oksene til havs og fôret var berget. I Bindal og Åfjord het det at havfrua kom med sine hester, om vinden sto fra nord eller nordvest.

Primstaven var i dag merket med en skålvekt, en lur eller et strålende englefjes. Vekten er et symbol på Mikael, og skulle veie sjelens gode og ondre gjerneringer her på jorden.

Dagen markerte et vendepunkt for folk. Nå pleide tjenerne å flytte for vinteren, og alt skulle være klart til at vinteren satte inn. Nå kunne snøen bare komme! Selv tenker jeg at den kan få lov til å vente litt til.

Kilder:
Adressa.no
Wikipedia
Det store norske leksikon
Aktiv i Oslo
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...