fredag 7. oktober 2016

Merkedager: Britemesse

Ny dag, ny merkedag. De hadde det ikke kjedelig i gamle dager, med stadig nye dager en skulle markere (selv om enkelte markeringer var mindre enn andre selvsagt). I dag er det britemesse, også kallt kåldagen.

Vadstena kloster -By Alexandru Baboş Albabo

Hvorfor kåldagen, det var kanskje et merkelig navn synes du? Det er fordi i dag skulle vinterkålen i hus. Britemesse derimot, er den katolske delen av dagen. Dagen i dag er til minne om Hellige Birgitte, som fikk helgenstatus i 1391. Hun grunnla birgittinerordenen, og var grunnlegger  av klosteret i Vadstena i Sverige. For de som kjenner Jan Guillous bøker om Arn Magnusson, så husker man kanskje Kong Magnus og hans hustru Blanka. Disse to testamenterte at Vadstena Kongsgård skulle bli et kloster, 1. mai 1346. Året etter testamenterte den norske kongeparet en stor sum penger til klosterbygget og i 1370 godkjenner paven Birgittes ordensregler. 23. juli 1373 dør Birgitte og året etter føres hennes levninger til klosteret. Først i 1394 innvies Vadstena kloster og 7. oktober 1391 blir Birgitte kanonsisert til helgen (derav datoen for hennes dag).

På primstaven kunne man finne en bok, et hus, piler, to lyngkvister eller en karde. Karden var en påminnelse om at nå måtte man begynne med ullkardingen. Huset viser til klosteret, mens boken viser til Birgittes hellige åpenbaringer. Lyngen er et tegn på at nå samler bjørnen lyng til hiet sitt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...