fredag 25. november 2016

Merkedager: Karimesse

25. november er en merkedag for den hellige Katarina av Alexandria, som led martyrdøden under keiser Maxentus år 304. Hun sies å ha vært datter av kong Costus av Egypt. Katarina regnes som en av 4 hovedjomfruer i den katolske tro. Enkelte kilder sier at hun aldri har levd, men hun var en poulær helgen i Hellas. Hun ble nesten fjernet fra helgenkalenderen i 1969, da mange oppdiktede helgener ble fjernet. Grekerne protesterte sterkt på dette, og hun ble beholdt som lokal helgen. Det er  indikasjoner på at hun også har vært populær her i landet. Det finnes kilder som mener at uttrykket Ola og Kari Nordmann kommer fra dyrkelsen av Olav den hellige og Katarina av Alexandria. Det er navnedag for Katarina, Kari og Katrine samme dag, i alle de skandinaviske land, inspirert av akkurat Karimesse. Dagen i dag er også FNs merkedag for avskaffelse av vold mot kvinner, noe som er passende med tanke på hvordan Katarina ble henrettet.

Katarina den hellige, malt av Carvaggio.
 Katarina hadde et syn om at Jesus ga henne en ring og derfor erklærte hun seg som "Jesu brud". Hun forsvarte sin tro i diskusjon mot hedningene, hvor hun satt til veggs både keiseren og hans kone, og de 50 viseste menn i landet. Dette ble selvsagt ikke populært, og hun ble derfor henrettet. Legenden sier at hun ble gravlagt på Sinaifjellet året etter henrettelsen, av engler. Et ortodoks kloster der hevder fortsatt å ha et skrin med hennes ben.

På primstaven finner man enten et hjul, et sverd, et kors med armene i vinkel, en krone, en melbinge eller en rokk. Hjulet og sverdet finner man fordi Katarina ble dømt til og henrettes ved å radbrekkes på en steile og hjul. Hjulet gikk ved et mirakel i stykker, og da ble Katarina halshugget. Hjulet på primstaven har i folkelig tradisjon blitt tolket som en rokk. Andre navn for dagen er Karenmesse, Kari med rokken (Seljord), Kari vasker (Telemark) og Mass mjølbinge (Sunnmøre).

Karimesse markerte begynnelsen på spinnetida, og det var gjerne veker til julelysa man spant. Mange brukte dagen på å støpe stearinlys eller ta juleklesvasken. Var det klart vær denne dagen, ble det pene julelys det året. Det sies dessverre at været ofte er dårlig på denne dagen, gjerne med snø og sludd. Kan det bety at det ble mye dårlige lys til jul? Om en ikke hadde fått kornet i hus innen i dag, ville man sulte i jula, og derfor finner man melbingen på primstaven og årsaken til navnet Mass mjølbinge).

Og liten Karin tjente
i unge kongens gård.
Hun lyste som en   stjerne
blant alle terner små.
Fra en legendevise, med grunnlag i helgelegenden og Katarina den hellige.

Det sies at i dag er kvinnen myk og føyelig og at det er en god dag for frieri.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...