lørdag 18. mars 2017

Merkedager: Peter Martyr

Den 18. mars er en minnedag for Petrus martyr, en helgen fra Verona. Han døde i 1252. Han ble drept på grunn av sitt fanatiske syn på katarene (en kristen sekt). Det er ikke mye informasjon å finne om selve dagen, og den finnes kun avmerket på noen få primstaver og da helst på Østlandet. Merket var da en pigghakke.

På folkemunne ble dagen kalt Per pekk i vann. Navnet på dagen og primstavmerket, kom av Per (St. Peter) som gikk rundt med en stav og testet isen på vannet. Nå måtte man være forsiktig med å gå over isen. Hvis du ser et hull på isen i dag, er det St. Peter sitt verk.

Foto: Ryfylkemuseet
På bildet ser du en gammel piggstav. Det er helt tydelig et meget godt redskap til å hakke hull i isen med. Den var alltid med på sleden om vinteren for å sjekke hvor tykk isen var. Men det var ikke det eneste denne ble brukt til. Dette var også et landbruksredskap i eldre tider, som ble brukt blant annet til å drive og lede oksen når man pløyde jordet. Den skarpe metallpiggen brukte man til å pirke borti dyrene. Den litt brede enden brukte man til å fjerne jord og leire fra plogskjæret, eller rense det for røtter og torner. Redskapet ble også kalt kvegdriverens piggstav.

Kilder:
Primstav: tradisjonar og merkedagar
Wikipedia 
Watchtower Online Library

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...