Velkommen!

 
Velkommen til oss her på Hassum. Her bor Ole Jan (39), Anja (39), Sondre (17) og Tiril (12). Vi bor på en gård i Slagendalen i Tønsberg. For tiden er det ikke aktivt gårdsbruk her, vi har to dølahester og en hund. Jorden er de nærmeste årene utleid til naboen. Anja og Tiril flyttet inn på gården i august 2014. Det er Anja Magnussen Schüller som skriver denne bloggen.

Jeg brenner veldig sterkt for bevaring av våre utrydningstruede truede husdyrraser. Foreløpig har vi kun dølahesten, men flere dyr vil nok dukke opp etterhvert, forhåpentligvis. Ellers er jeg nylig bitt av fotobasillen og er en ekte amatørfotograf uten de store ambisjonene. Jeg er stadig på leting etter geocacher eller har rømt inn i bøkenes fantasiverden. Tidligere var jeg veldig aktiv med hund og kreativ lydighet, men hunden er ikke med oss lenger og jeg benytter pausen fra aktivt hundemenneske, til andre aktiviteter.

Hassumbudeia finner du også på instagram.

Du kan nå meg på mail.

Gårdens historie

Bilde hentet fra Sem og Slagen. En bygdebok, fra 1948.
Fra boken Norske Gardsbruk. Vestfold Fylke II, fra 1947
Gården er en familiegård, drevet av familien Kamfjord siden 1930. 

Hassum var allerede på 1400-tallet delt i 2 gårder, Søndre og Nordre Hassum. Søndre Hassum består i dag av flere gårdsbruk, og vårt er et av dem. Opprinnelig ble Søndre Hassum gård også kalt Store Hassum. På Søndre Hassum var det i 1664 og 1723 1 leilendingsbruk, i 1935 5 selveierbruk, i 1866 16 og 1905 22 matrikulerte bruk.

I august 1690 brant alle bygninger ved Søndre Hassum ned, med unntak av to mindre bygninger,sammen med den innhøstede avlingen og alle eiendeler. Det skal ha vært en kraftig tørke det året, så det hadde allerede vært en stor misvekst i avlingen. Det ble vanskelig å skaffe mat til buskapen det året.

I 1930 kjøpte Trygve Larsen Kamfjord, Ole Jans oldefar, gården. Den er bruk nummer 1 av i alt 16 oppdelte bruk fra den opprinnelige Søndre Hassum gård. Han brakte med seg en kone og 4 barn. I desember 1933 brant huset ned og i 1935 brant låven ned. Låven brant da den 3 år gamle sønnen i huset, Ole Jans bestefar Trygve, lekte med fyrstikker i høyet. Han ble heldigvis oppdaget og reddet ut.  Nye bygninger er senere oppført. I 1935 kjøpte Trygve Kamfjord jorda til bruk 3 på Nordre Hassum av sin far, Thorvald Larsen Kamfjord. Dette brukets innmark og skog ble senere lagt til denne gården på Søndre Hassum. Bruket utgjorde den gangen ca. 45 mål dyrket mark og 55 mål skog. I dag består gården av 108 daa.

I følge bygdeboken kommer muligens navnet Hassum fra den krigerske guden Haðr og heimr (heim, hjem).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...