fredag 21. april 2017

Skeid - en spennende, ny hestesport, spesiallaget for de særnorske hesterasene

Jeg tenkte jeg ville prøve og presentere skeid. Det endelige reglementet er ikke ute enda, så nytt er dette. Siste frist for at reglementet skulle komme ut, var 1. mars i år, men det har blitt utsatt. Det har vært arrangert konkurranser i et par år, mens reglement har vært under utarbeidelse. Det hele startet med at de tre raselagene for fjording, døl og nordlandshest/lyngshest utarbeidet et eget reglement hver for seg. Disse ble ganske forskjellige. Fjordingen hadde et som besto av flere deler, blant annet et terrengritt og en lydighetsdel. N/L hadde et mer terrengritt med forskjellige hindringer på veien, mens dølen var mer på bane, og lignet nok endel på bruksridning. Nå har de tre lagene gått sammen for å lage et felles regelverk.

Hovedtanken med skeid er at det skal være et avlsverktøy hvor man kan registere hestens egenskaper fra den er føll til voksen. Da vil man få et mye bedre bilde av hesten, enn ved en enkelt test en kort periode i hestens liv. Det er blant annet tenkt at dette vil være et godt verktøy i forhold til hingster som skal kåres. Før måtte i allefall dølahingstene inn til en utvidet bruksprøve over noen uker, hvor de ble obsertvert og trent før en siste prøve. Det gir noen indikasjoner på hesten, men tester over flere år gir bedre svar på hestens egenskaper.

Ved siden av at det skal være et avlsverktøy, så er det også et morsom konkurransegren for store og små. I Vestfold dølahestlag har vi arrangert flere konkurranser de siste årene. Vi har hatt det åpent for andre raser også, og det kommer vi til å fortsette med. Men det vil være klasser kun forbeholdt de særnorske rasene og ved siste konkurranse premierte vi også beste særnorske hest.

Skeid blir delt inn i i forskjellige klasser (med forbehold om endringer i det endelige reglementet):
  • Leieklasse - for de aller yngste hestene, opp til to år.
  • Tømmekjøring - for unghester som ikke er innkjørt, opp til tre år.
  • Juniorklasse - for unge ryttere fra 10-16 år.
  • Seniorklasse - for ryttere over 16 år. Deles inn i lett og vanskelig klasse.
  • Leieklasse for barn - Barn under 10 år kan starte med leier, men skal klare seg uten hjelp.
  • Kjøring - Lett og vanskelig klasse.
Vestfold dølahestlag har ennå ikke arrangert kjøreklasse, men planen er å få det til nå i år. Av den grunn kommer jeg ikke til å skrive så mye mer om det, men heller komme tilbake til det. I påsken testet vi ut kjøreskeid for å se hva som fungerete eller ikke. Det man også jobber med, er å komme oss litt vekk fra bruksridning og finne egne varianter av forskjellige hindre. Det er etter ønske fra Foreningen Arbeidshesten, og jeg synes det er en rikitg vei å gå. Vi må lage helt vår egen gren. Andre grener man kan trekke likheter fra, er working equation og trial. Men vi må finne vår egen signatur.

Skeid skal vise at hesten er balansert og kald i hodet, at den takler forskjellige situasjoner, er lydig og kan avreagere. Den skal vise samarbeidsvilje og lytte til leier/rytter/kusk. Det vil være hindre som viser stødighet, som viser samarbeidsevne og som viser at hesten kan avreagere. Under vil jeg nevne noen hindre vi i Vestfold har brukt, men det er opp til arrangør hvilke hindre de bruker og man blir oppfordret til å bruke ting på stedet. Et eksempel på det, er den ene konkurransen vi arrangerte i fjor. Planen var å henge opp noen ballonger som hestene skulle passere. Uheldigvis/heldigvis hadde en lastebil fått motorstopp på plassen der løypa gikk. Vi endte opp med å plassere ballongene på lastebilen og for topp poengsum på hinderet skulle hesten passere helt rolig inntil både ballonger og lastebil...

Når det er snakk om poeng, så bedømmes det på en skala fra 0-10 poeng, hvor 0 er ikke gjennomført og 10 er en perfekt gjennomføring. Jeg skal ikke gå inn på hvordan poengene klassifiseres, da en får vente til det ferdige reglementet kommer ut. Men for å få 10 poeng bør hesten for eksempel være avslappet og gjøre akkurat det du ber om og utifra hva som er beskrevet om hinderet. Selv har jeg dømt to konkuranser, og har hatt en bestemt tolkning, hvor jeg også har tatt hensyn til hvordan man håndterer hesten. Hvordan det blir etter revidert reglement vet jeg ikke, så det får jeg heller komme tilbake og skrive om senere.

Under kommer jeg til å dele noen hinder som vi har brukt i konkurranser her nede. Etterhvert vil det komme en hinderbank tilgjengelig, hvor forslag på hinder og bedømmelse vil bli å finne (ikke her på bloggen altså).

Heidi og Balder tester en variant av trangt rom, hvor det er en sirkel i stedet
for firkant. Hesten skal vende innenfor markeringen og gå ut på samme sted
som den kom inn.
Som tilvenning, går Svarten over på den enkleste dele først. Man
kan velge å for eksempåel kun bruke en pall i lett klasse og for juniorer.
Målet er å ri rett over hele pallen på langs.
Gå over presenning eller annet underlag.

Ri over en vippe. Har sett forskjellige varianter på hvor mye
den vipper, vår tror jeg er ganske snill.

Åpne og lukke bort. Man må holde i porten mens man rir igjennom.

Skremselshinder, som hesten ideelt sett skal passere uten å bry seg.

Kjøre med hjulene på markøren.
Holdt i nedoverbakke
Foto: Tone Simarud Magnussen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...