mandag 15. august 2016

Merkedager: Maria Himmelfart

Gamle merkedager er spennende, og da jeg kjøpte meg en ny almanakk hvor alle de gamle merkedagene sto, så ble jeg nysgjerrig. Her kom det opp mange dager jeg aldri har hørt om, og da måtte jeg jo undersøke litt.

I dag, 15.august, er det Maria Himmelfart, Assumptio Mariae, dagen da Jomfru Maria ble tatt opp til himmelen med både kropp og sjel. Dagen kommer fra den tiden Norge var katolsk og feires ikke av protestantene. Fortsatt er dagen en offentlig helligdag i en rekke katolske land. Andre navn på dagen er Marimesse førre og vår frues dyre. På denne dagen ba man til Maria om at det ikke måtte bli uår. I våre dager arrangereres det høymesse i den katolske kirke.
Legenden forteller at da tiden for Jomfru Marias død var kommet, fant apostlene at de på mystisk vis var innkalt til Jerusalem, og de samlet seg rundt hennes seng. Et himmelsk lys fylte rommet, apostlene falt på kne og himmelen åpnet seg. Der så de menneskesønnen stå på en lyssky, og mens Marias ansikt strålte av morskjærlighet, sprang hennes sjel inn i sønnens armer. Neste dag hyllet man hennes legeme i en kostbar linduk, og apostlene bar henne på sine skuldre til Getsemanehagen og senket henne i graven. I tre dager våket og ba de sammen med de troende ved graven. Da viste Herren seg med en hærskare engler og hilste dem. Marias sjel forente seg med legemet, hun sto opp av graven og fór opp til himmelen ledsaget av engleskaren. I tilbedelse for Den hellige Treenighet mottok Maria en strålende stjernekrone og ble kronet til himmeldronning.
Fra katolsk.no
I Norge sies da at man fra denne dagen kan forvente frostnetter i fjellene i Telemark. På primstaven er dagen merket med en krone, fordi Maria anses som himmeldronning, eller en kvinneskikkelse.


Bilde malt av Tiziano Vecellio - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH., Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=159518

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...