fredag 11. november 2016

Merkedag: Mortensmesse

Den 11. november minnes vi biskop Martin av Tours (316-397). St. Martin var en viktig, fransk helgen. Navnet på dagen er også Martinsmesse, men navnet Martin og Morten er samme navn, hvor Morten er den norske varianten.  Hans far var soldat og begge foreldrene var hedninger. Han lot seg omvende til kristendommen. 16 år gammel tvang faren han til å bli soldat, og som 20 åring sluttet han i hæren for å bli munk. Han omvendte mange over til kristendommen, blant annet sin egen mor.

Kanskje en av grunnene til at gås aldri har slått skikkelig an her i Norge
på Mortensmesse, er fordi at alle gjessene har flydd til varmere strøk innen
november? Disse var de siste jeg så i år, og det var i midten av oktober.


På primstaven finner vi ofte en gås, gris eller en bispestav, noen ganger også et drikkehorn. Et kjent sagn om Martin, sier at han gjemte seg blant gjess da han var blitt valgt til biskop mot hans vilje. Gjessene klarte selvsagt ikke å holde fred og den nye biskopen ble funnet. I Danmark, Sverige, Tyskland og Frankrike spiste man derfor tradisjonelt Mortensgås denne dagen. I moderne tider er det hovedsaklig i Skåne man har bevart denne tradisjonen. Gåsa spiser man som takk for at Martin ble biskop, og som straff til gåsa for at den anga ham. I Norge var tradisjonen å spise svin, hvor maten ble delt med fattige. Dette mener man stammer fra hedensk tid, hvor dagen ble benyttet til en siste fest før jul.

Mortensmesse er også dagen for å drikke god vin. St. Martin var nemlig skyttshelgen for vin (og Frankrike). Her kommer også drikkehornet inn. Han skal en gang ha gitt drikkehornet sitt til en prest, istedet for kongen som var vertsskap. På denne måten demonstrerte han at de geistlige var mer verdt enn de kongelige.

Er dagen klar på Mortensmesse, blir vinteren hard, er dagen våt blir vinteren slem. Det heter seg at bjørnen går i hi på denne dagen. I Østfold mente man at om det var kaldt denne dagen, ville det bli milde dager før jul.

Hvis du vil lage Mortensgås, så finner du oppskrift og fremgangsmetode her. Du rekker det kanskje ikke i dag, men du kan jo planlegge for en annen dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...