onsdag 23. november 2016

Merkedager: Klemetsmesse

Kalenderen viser i dag 23. november, og da er det i følge primstaven klemetsmesse. Dagen i dag er minnedag for Clemens 1, biskop av Roma fra år 92 til 101. Det er flere legender rundt Clemens. En er at han ble druknet i Svartehavet med et anker bundet rundt halsen. En annen legende sier at han ble forvist fra Roma og sendt til straffearbeid til Krim. Der fikk han overtalt de andre fangene til å bygge kirker. Andre steder kan man lese at Clemens ble druknet med anker om halsen fordi han bygget kirker.


På primstaven finner man enten tegn for kirke, pavekrone eller anker. Disse tre stammer fra de nevnte legendene over. Ankeret ble senere tolket som at nå skulle få alle skip og båter i vinterhavn. Snart ville isen legge seg på fjorden. Et annet navn på dagen, er derfor båtsok. Den Hellige Clemens var skytshelgen for sjøfolket.  I Telemark het dagen Klemet kirkebygger, et annet navn igjen har vært Klemet saueskjærer (uten at jeg har funnet ut årsaken til det navnet).

Er Klemet mild, blir vinteren mild heter det. Andre steder het det at en kald klemmetsmesse ga en kald vinter. Været i dag har vært temmelig mildt, med temperaturer som ikke har trengt tykke jakka på dagtid. Selv velger jeg den milde vinterenvarianten... Dagen markerte at vinterstormenr og kaldfrosten nå sto på trappene.

Navnet Klemet markerte også at nå skulle man knipe inn på maten for ungene. Da ville julematen smake mye bedre. Denne skikken har kun vært norsk, da man feiltolket navnet St. Clemens med verbet å klemme.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...