onsdag 2. november 2016

Merkedager: Allesjelersdag

2. november er alle sjelers dag, en dag for de som døde i troen, men som ikke fikk sjelemesse og derfor fortsatt fantes i skjærsilden. De gjenlevende ba i dag for disse sjelene. Datoen ble innført i år 998, da man valgte å legge dagen etter allehelgensdag. Før det hadde man flere forskjellige dager. I norden har man hatt litt forskjellige datoer (i begynnelsen av november) frem til 2006/07, da man bestemte at alle skulle feire på samme dag, 2. november. Man vet at fra antikkens tid, før kristendommen kom, hadde man dager for å hedre de døde. Kristendommen tok gjerne til seg disse skikkene om det passet inn i troen, og man regner med at det er tilfelle her. Det finnes bevis for at det så tidlig som på 100-tallet at disse minnedagene inkluderte bønner for de døde, som ble fulgt av feiring av messen.
På denne dag man bede må, for all den synd som utestå.
I den katolske kirken er dagen en felles messedag for de døde som var så fattige at de ikke hadde råd til sjelemesse. I den romersk-katolske kirken var det tradisjon å tenne lys på gravene på denne dagen.

I Norge har ikke dagen noen fast tradisjon lenger, da den ble fjernet under reformasjonen. Den er bare sjelden avmerket på primstaven, og da med menneskefigurer (sjeler). Det er kun i den katolske kirke man fortsatt finner den.

Det sies at i dag skulle man ikke smelle hardt i dørene, for da kunne en sjel komme i klem. Noen steder var det forbudt å spinne garn på denne dagen og man skulle vokte seg vel for å jobbe. Slikt kunne føre med seg uhell. 

I gamle dager trodde at man kunne få straff fra sjelene i skjærsilden, om man hadde gjort dem urett mens de levde, og de ville kunne vise seg på jorden og hjemsøke en i form av spøkelser eller hekser. Man trodde at det hjalp å gi almisser i form av penger, kaker eller frukt. Noen av disse skikkene har overlevd og vi ser dem igjen på allehelgensaften den 31. oktober, også kjent som Halloween (All Hallows Eve, som betyr alle helgens aften).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...