lørdag 7. januar 2017

Merkedager: Eldbjørgdagen

Datoen er 7. dag, og det er nok en merkedag. Andre navn på dagen er Eldborgs skål, St. Knuts dag, ildbergingsdag, avfaredagen  og englefaredagen. I norrønn tid ble dagen kalt eldsdagr jóla. Dagen har blitt feiret i Norge og Bohuslän siden 1300-tallet.

Eldbjørg står for ildberging, mens noen etterhvert mente at dagen måtte være til minne for noen som het Eldbjørg, og feiret dagen til minne om St. Eldbjørg. Dagen har også blitt feiret til minne om St. Knut, Knut Lavard, som ble drept 7. januar 1131 (far til Kong Valdemar). Dagen er en markering for at nå er julen over, og man sopet nå gulvene og dermed ut julen. Julefreden var også over. De som var dømt fredløse, måtte igjen rømme om de skulle berge livet. Noen steder feiret man at solas ild kom tilbake, etter å ha seiret over kulden.

Her ble det mengder med gulvsoping, da juletreet ble båret ut i dag...
I dag drakk man eldbjørgminne. Da ofret ofte husmoren både øl, brød og kjøtt på ilden og sa:
«So høgt min eld, men inkje høgare og heitare hell»
Da skulle ilden forbli en venn og holde huset varmt, samt unnlate å skade folk, fe og bolig. Det var gjerne restene som var igjen etter julefeiringen som ble ofret, etter at gjestene var dratt og husfolket hadde spist det de orket. Forskere mener at de har funnet rester av slike offer i arneilden.

På primstaven finner man et lite kors, ei klokke eller et svøpe. Klokken stammer fra utsagnet: Sankta Knut, ringer julen ut.

Slik været var på formiddagen i dag, ville det bli i mars, og slik det var på ettermiddagen ville det bli igjen i april. Det sies enkelte steder, at i dag snur bjørnen seg i hiet.

Dagen er navnedag for Eldbjørg og Knut.

Kilder:
Wikipedia
Primstav
Primstaven: tradisjonar og merkedagar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...